За обществения интерес

  • От основаването на Сдружението до момента всички негови учредители и членове работят неуморно за каузата с цената на своето лично време, усилия и професионализъм. Резултатите в борбата на българския потребител срещу монополите зависи от финансирането на законни съдебни действия срещу нелоялните практики. Само така могат да се постигнат значими обществени резултати, а защитата на потребителите да стане наистина ефективна. Подкрепете ни!
Активни каузи

Да защитаваме индивидуалните права на потребителите и тяхната активна позиция! Да стимулираме обществен диалог!

Дарения

Успехът на сдружението зависи от Вашата подкрепа. Бъдете активни! Подкрепете нашите каузи!