СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” Пловдив е завело колективен иск срещу „Топлофикация – София”ЕАД относно това дължима ли е от потребителите такса сградна инсталация. Образувано е гр. д. 8261/2016г. по описа на Софийски градски съд, 3 с-в.

 

3 коментара

  • ангел марков

   От 15 години топлоснабдяването и правораздаването се осъществяват на основание отменена през 2002 правна уредба, в условията на суспендиран Закон за енергетиката. Всички кандидати и мераклии да решат проблема, с действията си само обслужват интересите на енергийната мафия и беззаконието на Топлофикация, поради простата причина не познават отлично процеса “топлоснабдяване и правната му уредба!

  • Борис Милев

   Апартамента е на последен егаж. Радиаторите са демонтирани, топла вода не ползвам,щранга за топлата вода е затапен и пломбиран, Тръбите на сградната инсталация не минават открито през стаите на апартамента и общите части на входа,в общите части радиаторите са снвлалени повече от 25 години.Фактически не ползвам никаква топлинна енергия от Топлофикация София ЕАД. Съдят ме за сградна инсталация. ЗЗП не се отнасял за тях. чл.153 ал.6 от ЗЕ също не спазват. Във фактурите т.1 гласи” за отопление от сградна инсталация ” следва сумата.Какво отопление или отдава сградната инсталация на която Тръбите не минават през стаите и общите части на входа.

  • Василка Йорданова

   Подкрепям иска срещу топлофикациите!

Вашият коментар