Присъединете се към колективния ни иск срещу “EVN България” АД На 26 юли, петък, от 11.30 ч. в зала Пълдин на хотел Тримонциум Сдружението за правна помощ на потребителите организира публично обсъждане на проектите за нови общи условия на EVN.... прочети повече

Oбновена 07.08.2015>> ВКС окончателно отмени 12 клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, сред които “Такса включване”, установи необходимост от изпращане на съобщение преди изключване на електроподаването и постанови, че де... прочети повече

Клаузи от договорите на „София франс ауто” АД, които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за неравноправни и които нарушават правата и законните интереси на потребителите. Раздел ІV „ЛИЗИНГОВА ЦЕНА” т.6.1. е със съдържание: В случай на з... прочети повече

Клаузи от Общи Условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” AД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS, които СН... прочети повече

Присъединете се към колективния ни иск срещу “EVN България” АД На 26 юли, петък, от 11.30 ч. в зала Пълдин на хотел Тримонциум Сдружението за правна помощ на потребителите организира публично обсъждане на проектите за нови общи условия на EVN.... прочети повече

Сдружението спечели на първа инстанция колективния иск за обявяване за неравноправни на клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД (Решение 1214/24.06.2014г. по гр.д.№1751/2013 по описа на ПОС). Най-общо ако решението не бъде обжалвано и влезе ... прочети повече

Обновена, 15.08.2015>>СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от З... прочети повече

Обновена 16.03.2016>> Съобщение за решението на СГС Софийски градски съд се произнесе с решение от 03.02.2016г. по заведения от Сдружение за правна помощ на потребителите колекстивен иск срещу „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД. С решението с... прочети повече