Oбновена 07.08.2015>> ВКС окончателно отмени 12 клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, сред които “Такса включване”, установи необходимост от изпращане на съобщение преди изключване на електроподаването и постанови, че де... прочети повече

Клаузи от договорите на „София франс ауто” АД, които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за неравноправни и които нарушават правата и законните интереси на потребителите. Раздел ІV „ЛИЗИНГОВА ЦЕНА” т.6.1. е със съдържание: В случай на з... прочети повече

Клаузи от Общи Условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” AД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS, които СН... прочети повече

Обновена, 15.08.2015>>СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от З... прочети повече

Обновена 16.03.2016>> Съобщение за решението на СГС Софийски градски съд се произнесе с решение от 03.02.2016г. по заведения от Сдружение за правна помощ на потребителите колекстивен иск срещу „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД. С решението с... прочети повече

Обновена 25.07.2015>> СППП уведомява потребителите, че от 25.07.2014 г. е налице изменение на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), което е в синхрон с най-новите изисквания на законодателството на ЕС (Директива 2011/83 относно правата на потреби... прочети повече

Обновена 14.03.2016>> Следващото съдебно заседание е насрочено за 29.03.2016г. от 15.00 часа пред Пловдивски окръжен съд. Сдружението за правна помощ на потребителите предяви колективен иск срещу „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за т.нар. такса сград... прочети повече

Обновена 18.03.2016>> СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от З... прочети повече

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” Пловдив е завело колективен иск срещу „Топлофикация – София”ЕАД относно това дължима ли е от потребителите такса сградна инсталация. Образувано е гр. д. 8261/2016г. по описа на Софийски градски съд, 3 с-в. ... прочети повече