Клаузи от договорите на „София франс ауто” АД, които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за неравноправни и които нарушават правата и законните интереси на потребителите. Раздел ІV „ЛИЗИНГОВА ЦЕНА” т.6.1. е със съдържание: В случай на з... прочети повече

Обновена 25.07.2015>> СППП уведомява потребителите, че от 25.07.2014 г. е налице изменение на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), което е в синхрон с най-новите изисквания на законодателството на ЕС (Директива 2011/83 относно правата на потреби... прочети повече