Във връзка със заведените колективни искове от Сдружение за правна помощ на потребителите срещу „ЕВН Топлофикация България”ЕАД и „Топлофикация – София“ЕАД относно дължимостта на такса сградна инсталация от потребителите в гр. Пловдив и гр. София, същите могат да поискат спиране на заведени срещу тях лични дела от съответното топлофикационно дружество, до окончателното произнасяне по колективните искове. Спирането на личните дела става с молба до съда, който гледа делото. Бланка на молбата може да се намери на сайта на сдружението в секция новини (/)!

:

:

:

:

:

:

: