Постигнатите от Сдружението резултати са следствие на много усилия, неуморен труд и себераздаване в борбата на българския потребител за защита на законовите му права. Продължаването на действията срещу нелоялните практики и достигането на целта – реална и ефективна защита на правата на потребителите, са свързани с големи разходи. Подкрепете ни, като направите дарение!