На основание чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, „Сдружение за правна помощ на потребителите“ обявява, че на 09.12.2015 г. е предявило, на основание чл. 188 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, иск против „Практикер“ ЕООД.
В исковата молба е формулирана претенция за присъждане на обезщетение на причинените неимуществени вреди на колективния интерес на потребителите, във връзка с извършено нарушение на чл. 32, ал. 1, във вр. чл. 33, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията в периода от 12.11.2013 г. до 17.11.2013 г., включително, са разпространявани рекламни послания за провеждана промоция „-22% отстъпка на всичко, само от 14 до 17 ноември”. Разпространението на такива рекламни послания е в противоречие на забраната на чл. 32 и чл. 33 от ЗЗК за заблуждаваща реклама, като една от формите на нелоялна конкуренция и представлява нелоялна заблуждаваща търговска практика, по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.
Установено е, че предлаганата от „Практикер“ ЕООД промоция, озаглавена „-22% отстъпка на всичко, само от 14 до 17 ноември“, не се отнася до всички предлагани артикули от търговеца и по-конкретно до стоки, включени в други актуални за периода промоции, стоки, предлагани с трайно ниски цени, и акцизни стоки (тютюневи изделия).
Всеки потребител, закупил стока в периода 14.11.2013 г. – 17.11.2013 г., която не попада в обхвата на промоцията, всяка организация за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу нарушения на ЗЗП, може да заяви желанието си да участва в производството или че ще осъществи защитата си самостоятелно, като подаде молба по гр. д. № 3648/2016 г. на Софийски градски съд, 1-11 състав, адрес: Софийски градски съд, гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 2, в едномесечен срок от настоящото обявление.
Всяко от посочените по-горе лица може да се снабди с бланка на молбата за присъединяване от интернет страницата на Сдружението:
ТУК

Димитър Деков
председател на Управителния съвет на
Сдружение за Правна Помощ на Потребителите

:

:

:

:

:

:

: