СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” Пловдив е завело колективен иск срещу „Топлофикация – София”ЕАД относно това дължима ли е от потребителите такса сградна инсталация. Образувано е гр. д. 8261/2016г. по описа на Софийски градски съд, 3 с-в.

 

:

:

:

:

:

:

: