picture На 5 юли 2016 г. от 12.00 часа в Пресклуба на БТА-София Сдружението за правна помощ на потребителите ще даде пресконференция във връзка с предявяването на колективен иск срещу Топлофикация-София.

Искът е за преустановяване на нелоялната търговска практика за събиране на т.н. „такса сградна инсталация“, която българските потребители са принудени да заплащат против закона.

Сдружението за правна помощ на потребителите досега е завело 8 колективни иска в защита правата на потребителите от търговци и монополисти.

През 2015 г. по заведено от Сдружението дело ВКС осъди EVN да преустанови събирането на т.н. „такса включване“, а Софийски градски съд осъди тъканна банка да преустанови прилагането на редица от клаузите от договорите, сключвани с потребителите.

В пресконференцията на 5 юли участие ще вземат председателят на УС на Сдружението за правна помощ на потребителите Димитър Деков и членовете на УС Марта Божикова, Гинка Черничерска и Ангел Стамболийски.

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков

Димитър Деков
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова

Соня Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова

Мадлен Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: