07.08.2015-1 ВКС окончателно отмени 12 клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, сред които „Такса включване“, установи необходимост от изпращане на съобщение преди изключване на електроподаването и постанови, че десетдневният срок на забава за плащане не е достатъчно основание, за да се премине към изключване на електроподаването.

Решението е от 07.08.2015 и е окончателно без право на обжалване! Пълния текст на решението може да изтеглите от ТУК!

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

zastitanapotrebitelite-pdf-icon Решение на ВКС от 07.08.2015

На практика отпадат 1/3 от общините условияна електроразпределителното дружество. Съдът е взел решението си на 7 август 2015. От Сдружението отбелязват, че решението на Касационния съд ще доведе до значими последици в отношенията доставчик-потребител на ел. енергия не само за клиентите на ЕВН, но и за всички потребители в страната.

Клиентите в Югоизточна България ще продължат да заплащат цена за възстановяване при прекъсване на снабдяването поради неплатена в срок от тях енергия, съобщиха обаче от ЕВН.

Сдружението за правна помощ на потребителите призовава потребителите на дружеството ЕВН, от които е поискана такса включване след излизането на осъдителното решение на ВКС от петък, 7 август 2015 г, да сигнализират в приемната на Сдружението на адрес Пловдив, бул. Марица 93, тел. 032 638614 или на адрес sdr.p.p.p.@gmail.com и info@zastitanapotrebitelite.com с цел предприемане на процедура по налагане на глоба по чл. 226 от Закона за защита на потребителите за неизпълнение на разпореждане на съда от страна на ЕВН.

Призивът е във връзка с усилията на Сдружението за правна помощ на потребителите за прилагане на решението на ВКС, с което се отменя като незаконна практиката за искане на пари при включване на абонатите след изключване на ел. захранването от страна на ЕВН.

:

:

:

:

:

:

: