Dekov&KavrakovaСдружението спечели на първа инстанция колективния иск за обявяване за неравноправни на клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД (Решение 1214/24.06.2014г. по гр.д.№1751/2013 по описа на ПОС).

Най-общо ако решението не бъде обжалвано и влезе в сила или бъде потвърдено от по-горния съд, последиците ще могат да се обобщат по следния начин:
– отпада едномесечният срок за за повдигане на възражения срещу издадените от ЕВН ЕС фактури, като ще действат общите законови срокове в Закона за задълженията и договорите – чл.19 ал.9 изр.1 от ОУ
– отпада предварителното предплащане да се определя като удвоената най-висока месечна консумация на клиента през предходните 12 месеца по съответни тарифни цени – чл.23 ал.2 от ОУ
– отпада възможността на ЕВН да увеличава размера на предварителното предплащане по негово усмотрение;
– отпадат случаите в които ЕВН изключва отговорността си при неизпълнение на задълженията си за снабдяване с електрическа енергия до 24 часа в следните случаи: извършване на ремонтни работи и реконструкции от „ЕВН България Електроразпределение” АД; оперативни превключвания ;прегледи на съоръжения въвеждане в експлоатация на нови съоръжения от ЕВН ЕР ; други подобни действия, които подлежат на планиране и изискват обезопасяване чрез изключване на енергийни съоръжения от ЕВН ЕР.
– отпада предвиденият в чл.29 ал.1 от ОУ тридневен давностен срок в който потребителите да уведомяват ЕВН за претърпените вреди – потребителите имат право да уведомяват ЕВН в общите давностни срокове – 3 години или 5 години.
– отпада изискването делата срещу ЕВН да се завеждат в Пловдив по седалището на ЕВН – ще могат да се завеждат по местоживеенето на потребителя;
– отпада правото на ЕВН да спира тока при неплащане на дължимите суми с 10 дни след срока на плащане;


СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

zastitanapotrebitelite-pdf-icon Решение 24.06.2014

 
zastitanapotrebitelite-pdf-iconИскова молба

Съдът постановява, че ЕВН незаконосъобразно изключва правото на потребителя да получи изрично предизвестие за прекратяване електроснабдяването – съдът постановява, че преди прекъсването на тока ЕВН трябва да изпрати писмено уведомление до клиента с ясно определен срок за плащане;

Съдът постановява, че таксата включване няма законова основа, не е предвидена по закон и ЕВН няма право да я въвежда като основание за възстановяване на електроснабдяването.

Целият текст на исковата молба и на съдебното решение можете да намерите на основната страница за този колективен иск отТУК!.

:

:

:

:

:

:

: