На 19 октомври, събота, от 13.30 ч. в зала 7 на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ –Пловдив представители на Сдружението за правна помощ на потребителите организират семинар със студенти-магистри от специалностите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ на тема „Авторски права и потребителски спорове-класически и алтернативни перспективи“. Семинарът ще коментира произведенията на културата и изкуството като потребителски стоки в глобалния дигитален свят, разпространението и потребяването на аудио-визуални и текстови авторски произведения в дигитална форма и възникващите от това проблеми за автора, търговеца и потребителя.

Семинарът се реализира от Сдружението за правна помощ на потребителите и Районен съд-Хасково по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01, финансиран с европейски и национални средства по оперативна програма „Добро управление“.

От страна на Сдружението участие ще вземат доц. д-р Димитър Деков, д-р Стоян Мемцов, д-р Димитър Ханев и д-р Мадлен Кавръкова. Модератор на обучителния семинар е проф. д-р Любомир Караджов, професор по публични комуникации в АМТИИ.

Част от екипа на сдружението:

Димитър Деков

Димитър Деков
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова

Стоян Немцов
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова

Мадлен Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: