На 18 октомври, събота, от 15.00 ч. в 9 аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ представители на Сдружението за правна помощ на потребителите организират семинар със студенти на тема „Средства за алтернативно решаване на потребителски спорове“.

Семинарът се реализира от Сдружението за правна помощ на потребителите и Районен съд-Хасково по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01, финансиран с европейски и национални средства по оперативна програма „Добро управление“.

От страна на Сдружението участие ще вземат доц. д-р Димитър Деков, д-р Стоян Мемцов, д-р Димитър Ханев и д-р Мадлен Кавръкова.

Част от екипа на сдружението:

Димитър Деков

Димитър Деков
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова

Стоян Немцов
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова

Мадлен Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: