На 05.08.2019 г. Стоян Мемцов от Сдружение за правна помощ на потребителите „В Развитие“относно мерките срещу измами с бързите кредити сле...read more

На 12.06.2019 г. Сдружение за правна помощ на потребителите излезе със становище относно нелоялната практика на дружества за бързи кредити, изр...read more

На 11.06.2019 г. Сдружение за правна помощ на потребителите излезе със становище  „В Развитие“ относно най-честите нарушения на потребителски ...read more