За сдружението

Сдружението за правна помощ на потребителите е организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадена в края на 2006 година в гр. Пловдив. Учредяването му е в отговор на нарастващите обществени нужди от формиране на организация, която да отговори на засиления интерес на широк кръг от потребители към защита на техните индивидуални права и колективни интереси и отстояване на активната им позиция в пазарната среда. . Сдружението за правна помощ на потребителите е вписано в Пловдивски окръжен съд и е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието на Република България с удостоверение № 006/16.02.2007 г.

Запознайте се с нашия екип

Димитър Деков

Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите. Доктор по право. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, международното и потребителското право. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2004 г.

Мадлен Кавръкова

Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното и потребителското право. Завършва специалност право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски.

Соня Кавръкова

Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

Утвърден специалист в областта на гражданското, търговското и потребителското право. Член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите и част от екипа от създаването му. Владее английски и италиански език. Завършва специалност право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2010 г.

Стоян Мемцов

Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив от 2013г.

Утвърден специалист в областта на гражданското,търговското и потребителското право. Част от екипа на Сдружение за правна помощ на потребителите от месец юни 2013 г. Владее английски и френски език. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2009 г.

Елена Тошева

Адвокат в Адвокатска колегия Пловдив от 2013 г.

Утвърден специалист в областта на гражданското и потребителското право. Част от екипа на Сдружение за правна помощ на потребителите от месец декември 2013 г. Завършва Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2011 г.

Мария Пейчева

Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

Част от екипа на Сдружение за правна помощ на потребителите от месец октомври 2014г. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.

Димо Стайков

Адвокатски сътрудник

Част от екипа на Сдружение за правна помощ на потребителите от 2016г. Специалист в областта на наследственото, облигационното и потребителското право. Владее английски език. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Завършва средното си образование в ОМГ „Академик Кирил Попов”.

Маргарита Балабанова

Адвокатски сътрудник

Част от екипа на Сдружение за правна помощ на потребителите от 2016г. Специалист в областта на търговското, облигационното и потребителското право. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.