28.08.2015Обновена 18.03.2016>>

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382 ал.2 от Гражданския процесуален кодекс уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявило колективен иск срещу „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ” АД и „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ” АД за обявяване за нелоялна по смисъла на чл.68г. и сл. от Закона за защита на потребителите и за забрана търговска практика, прилагана от страна на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ ”АД и „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД във връзка с отчитане, заплащане и фактуриране на ползвана от потребителите електроенергия за периода декември 2014г. – януари 2015г.

Сдружението уведомява, че съгласно определение на Съда, в срок до 24 април всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Публикувано 16.03.2016>>
Колективен иск срещу „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ ”АД и срещу „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за нелоялни по смисъла на чл.68г. и следващите от Закона за защита на потребителите следнита търговска практика, прилагана от страна на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ ”АД и „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД във връзка с отчитане, заплащане и фактуриране на ползвана от потребителите електроенергия за периода декември 2014г. – януари 2015г., а именно:

– търговската практика на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ ”АД, при която дружеството за периода декември 2014г. – януари 2015г. реално извършва отчитане на използваната електрическа енергия извън обявения от дружеството график за това;

– търговската практика на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, при която дружеството за периода януари 2015г. издава на потребителите повече от една фактура в рамките на един и същи месец.

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” цели с предявения колективен иск съдът да осъди „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ”АД и „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД да преустановят прилагането на горните нелоялни търговски практики.

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков

Димитър Деков
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова

Соня Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова

Мадлен Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

:

Leave a Comment