•  СППП
  •  

„Сдружение за правна помощ на потребителите“, включено в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, утвърден със Запове...read more