На 20.01.2022 г. Сдружение за правна помощ на потребителите взе участие в обсъждане на проекта за Закон за събиране на вземанията. За повече инфо...read more

  •  СППП
  •  

„Сдружение за правна помощ на потребителите“, включено в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, утвърден със Запове...read more

На 25.06.2020 Сдружение за правна помощ на потребителите със становище относно проекта за директива, даваща право на организации за защита на п...read more